نقش صبا در بازی مافیا

نقش صبا در بازی مافیا

نقش صبا در بازی مافیا مانند تمام نقش های دیگر، مهم و در عین حال تاثیرگذار است. در این بازی ما می توانیم و در واقع فرصت این را داریم که به صورت نمادین، از آنچه برای خود بر حق می دانیم دفاع کنیم. بازی مافیا زمان زیادی است که در بین جوانان بسیار رایج شده و طرفداران خودش را دارد.

این بازی در عین سرگرمی و گذران وقت، یکسری ویژگی هایی دارد که بر روی بازیکنان تاثیرگذار است و می تواند آنها را و شخصیتشان را هدایت کند که البته هدف طراح بازی هم همین بوده است. مثلا به فرد یک دید حق به جانب می دهد که او فکر می کند همیشه حق با اوست. یا جوری پیش می رود که شخص خودش را محق حق می داند.

همینطور نحوه بحث کردن و طرح مشکل را مطرح می کند و از آن استفاده می کند. هر چه بیشتر بازی کنید، بیشتر تاثیر میپذیرید. در ادامه مقاله سعی می کنیم بیشتر درباره نقش صبا در این بازی صحبت کنیم.

صبا در بازی مافیا چه می کند

همانطور که می دانید هر نقشی در بازی مافیا با قابلیت هایی که دارد، می تواند تاثیراتی بر روی بازی و بازیکنان بگذارد که بقیه انواع نقش ها نمی توانند. پس حضور هر کدامشان به یک نحوی مهم و حیاتی می باشد. اما نقش صبا در بازی مافیا بسیار جالب و جذاب است. این نقش در گروه شهروندان حضور دارد و در سناریو مافیا کلاسیک حضور پیدا می کند. ابیلیتی این بازیکن، گرفتن نقش بازیکنانی است که انتخاب می کند به مدت ۲۴ ساعت.

پس ببینید چه قدر حضور نقش صبا در بازی مافیا می تواند دیگر بازیکنان را چه در گروه مافیا و چه در گروه شهروند گیج و متحیر کند. گاهی ممکن است نقش یک مافیا را بر عهده بگیرد. پس وارد گروه مافیا خواهد شد. البته این را بدانید که باید دقت کند چه نقشی را انتخاب می کند. ممکن است نقشی که انتخاب می کند، با کارش این به شهروندان آسیب برساند.

اخبار

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.