نقش مرد قوی در بازی مافیا

نقش مرد قوی در مافیا

نقش مرد قوی در بازی مافیا می تواند اتفاقات زیادی را رقم بزند. در این مقاله قصد داریم این نقش را بیشتر بررسی کنیم اما قبل از آن نگاهی می اندازیم به کل بازی مافیا. بازی مافیا این روزها بسیار رایج است و ترجیح بسیاری از جمع های دوستانه همین بازی می باشد. در این بازی می بینیم که دو جبهه مخالف اصلی با هم نبرد می کنند.

این دو جبهه اصلی به نامهای گروه شهروند و گروه مافیا هستند که مدام سعی می کنند اعضای تیم مخالف خود را از دور بازی خارج کنند. هر چه بیشتر در این بازی عمیق می شویم، هم تظاهرات مثبتش را بر روی زندگی و شخصیت بازیکنان می بینیم هم تظاهرات منفی اش را.

تظاهرات مثبت می تواند شامل افزایش قدرت تحلیل، بیان، حافظه، استدلال و تظاهرات منفی اش شامل زورگویی، منطق خود درست گویی، پافشاری بیجا می باشد. هر کدام از این موارد می توانند باعث استحکام ارتباط و یا خراب شدنش شوند. پس بهترین کار برای بازیکنانی که مدام در حال بازی کردن هستند که اصطلاحا به آنها مافیاباز می گویند، دریافت نکته های مثبت و دفع نکته های منفی است. این بازی دارای نقشهایی است که هر کدام نکات قابل عرضی دارند و ما در این مقاله سعی داریم تا نکات مربوط به نقش مرد قوی را با شما عزیزان بررسی کنیم. آیا این نقش همان است که به ذهن القا می کند؟!

قابلیت های نقش مرد قوی در بازی مافیا

همانطور که خودتان هم بهتر می دانید، بازی مافیا نقشهای زیادی دارد و هر کدام از آنها می توانند با قابلیتهایی که دارند، بازی را به آن جهتی که دوست دارند می کشانند. این مطلب در مورد نقش مرد قوی هم صدق می کند. مرد قوی از جمله نقشهای گروه مافیاست و در سناریو کلاسیک پیشرفته می باشد.

ابیلیتی مرد قوی این است که گلوله دارد و زمانیکه شب فرا برسد، می تواند هر کسی را که بخواهد از بازی خارج کند. نکته جالب این است که تیر این مرد قوی، می تواند هر فردی را با هر نقشی که دارد حذف کند. یعنی اگر محافظ و رویین ­تن باشد هم می تواند حذفش کند. همچنین ابیلیتی مرد قوی تا این حد است که می تواند فردی را که دکتر آن را نجات داده است را حذف کند.

جالب است بدانید که اگر مرد قوی در شب کسی را بزند، دیگر رئیس مافیا در آن شب نمی تواند شات بزند. یعنی برای رئیس مافیا محدودیت ایجاد می کند. لازم به ذکر است که شخصیت مرد قوی کارش را در شب انجام می دهد. ابیلیتی دیگر  جالب مرد قوی این است که می تواند تا بی نهایت در طول بازی از قابلیتش استفاده کند. همچنین اگر از بازی حذف شود، می تواند یک بازیکن دیگر را هم با خود ببرد بیرون و حذفش کند. یعنی تا آخرین نفسش می تواند افراد را اخراج کند.

محدودیت نقش مرد قوی در بازی مافیا

مرد قوی هم همانند بسیاری از نقشهای مافیا، دارای محدودیتهایی است که مرد قوی یکی از آنهاست. محدودیتش این است که اگر کسی بفهمد که مرد قوی چه کسی است یا کسی ادعای چنین نقشی را داشته باشد، حذف می شود.

نقش مرد قوی در مقابل کلانتر

نقش مرد قوی در مافیا در مقابل نقش کلانتر در شهروندان قرار می گیرد. فرقشان این است که کلانتر اگر اشتباهی شهروندی را نشانه بگیرد خودش از بازی حذف می شود. در حالی که مرد قوی زمانی از بازی بیرون می رود که نقشش فاش شود.

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.