نقش شیطان صفت در بازی مافیا

نقش شیطان صفت در مافیا

نقش شیطان صفت در بازی مافیا بسیار مرموز است و به جذاب تر کردن روند بازی بسیار کمک می کند. او به بازی آمده تا فقط بکشد و بکشد و هیچ وقت میلش به کشتن از بین نمی رود. بازی مافیا بسیار بازی هیجان انگیزی است. بازیکنان در دو گروه بندی اصلی سعی می کنند که از آنچه به نفع خودشان است دفاع کنند و بازیکنان در گروه حریف را از بازی اوت کنند.

هر چه بیشتر قوی باشند، این بده بِستون بازی را جذاب تر و جالب تر می کند. بازی مافیا این روزها بین جوان ها طرفداران زیادی دارد. همینطور بسیاری از مردم از دکتر گرفته تا مهندس، دانش آموز، معلم، دانشجو، کارگر و مقامات بلند پایه این بازی را ممکن است بلد باشند و آن را انجام دهند. پس به یک قشر خاصی محدود نمی شود. ما در این مقاله سعی داریم که درباره نقش شیطان صفت در بازی مافیا اطلاعاتی بدهیم.

نقش شیطان صفت در بازی مافیا چه می کند؟

شیطان صفت در بازی مافیا نقش ویژه ای دارد. به ای معنا که می تواند تاثیر زیادی در حضور یا عدم حضور بازیکنان در بازی داشته باشد. شیطان صفت در گروه مستقل ایفای نقش می کند و زیردست هزار چهره و نائب است (یعنی درجه اش پایین است). به این گروه، گروه لشگر سیاه می گویند. ابیلیتی نقش شیطان صفت در بازی مافیا، کشتن است. او وظیفه اش را در شب انجام می دهد. یعنی شب جشم هایش را باز می کند و بع تعداد همان شب، می تواند بازیکن انتخاب کند و اوت کند. یعنی در شب دوم دو بازیکن و در شب سوم سه بازیکن و الی آخر می تواند اوت کند. شیطان صفت به راحتی کشته میشود مگراینکه قهرمان یا دکتر انتخابش کرده باشند.

شرط تاثیرگذاری نقش شیطان صفت در بازی مافیا

درست است که این نقس بیار قوی است اما شرطی هم وجود دارد تا بتواند بازیکنان را بیرون کند. شرطش این است که باید هر چند بازیکنی که انتخاب می کند هم رنگ باشند. به این معنا که رنگ کارتی که در دستشان است یکی باشد یعنی یا همه آبی یا همه قرمز یا همه مستقل باشند. در غیر این صورت هیچ اتفاقی برای آن شخص و خودش نمی افتد و در بازی می مانند.

محدودیت های شیطان صفت

هر نقشی در بازی مافیا دارای محدودیت هایی است که روند بازی را شکل می دهد و به اصطلاح، حساب و کتاب بازی را بیشتر تعیین می کند. محدودیت اول این است که شب اول نمی تواند نقش آفرینی کند.

محدودیت دوم این است که باید تمام اعضایی که انتخاب می کند، یک رنگ باشند. این اتفاق بسیار سخت و کم می افتد. در عین این یک رنگ بودن، باید حواسش به نفع گروه خودش هم باشد. محدودیت سوم این است که از آنجایی که زیر دست هزار چهره و نائب است، اگر هزارچهره اوت شود، نائب و شیطان صفت هم اوت می شود. اگر نائب اوت شود، شیطان صفت هم اوت می شود. محدودیت چهارم آسیب پذیر بودن آن است نسبت به دیگر اعضای گروه مستقل در برابر دیگر اعضای گروه های دیگر.

آموزش مافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.