نقش فرشته نجات در بازی مافیا

نقش فرشته در بازی مافیا

نقش فرشته نجات در بازی مافیا یکی از شخصیت های قابل توجه است که در این مقاله سعی در بیان نکات و مطالب مربوط به آن داریم. اما قبل از آن، بهتر است کمی درباره بازی مافیا صحبت کنیم. بازی مافیا این روزها جایش را در بسیاری از محافل باز کرده است و بسیاری از جوانان به آن علاقه فراوان دارند. این بازی، در واقع صحنه نبرد دو گروه است که به نام شهروند و مافیا شناخته می شوند.

این دو گروه با استفاده از نقشهایی که برای هر کدامشان در نظر گرفته شده است، سعی دارند که گروه مقابل را از بین ببرند و آنها را شکست دهند. درایت شرکت کنندگان هر گروه، نتیجه را مشخص خواهد کرد.

در این بین، این بازی یکسری پیامدهای شخصیتی و شناختی هم بر بازیکنان خواهد داشت که از آن جمله می توان به افزایش روحیه بازی جمعی، افزایش شکیبایی در مقابل نظر مخالف و گوش دادن به آن، احترام به نظرات مخالف، تقویت قوه حافظه، افزایش قدرت استدلال و قبول شکست، اشاره داشت. این بازی، دارای نقشهایی است که به بازی جهت می دهند و به آن معنا می بخشند که از آن جمله می توان به نقش فرشته نجات اشاره کرد. این نقش هم دارای ویژگی هایی است که در ادامه بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.

قابلیت های نقش فرشته نجات در بازی مافیا

در بازی مافیا هر کدام از نقشها دارای توانایی هایی هستند که به آنها اجازه دخالت در بازی و تاثیر گذاری بر آن را می دهد. هر چه این نقش قویتر باشد، ابیلیتی هایش هم بیشتر می شوند. نقش فرشته نجات هم از این قاعده مستثنی نیست. ما سعی می کنیم در ادامه بیشتر با این نقش آشنا شویم. فرشته نجات جزء نقشهای گروه شهروندان است و تنها قابلیتش برای این گروه قابل اجراست و در بازی کلاسیک پیشرفته حضور دارد.

ابیلیتی این نقش آن است که زمانیکه یکی از بازیکنان شهروند در حال حدف شدن است، می تواند نجاتش دهد و به بازی برش گرداند. اما به چه صورت، به این شکل که بازیکن شهروند، اسم شخصی را که حدس می زند فرشته نجات است بر روی کاغذی می نویسد و به گاد تحویل می دهد. اگر حدسش درست بود، می تواند بماند. فرشته نجات می تواند در طول بازی با هر روشی که می داند به یکی از شهروندان بفهماند که شهروند است. نکته ای که وجود دارد این است که صاحب نقش اصل نباید در عموم شناخته شود. تنها گاد می داند که او چه کسی است. اگر گروه مافیا بداند بیرونش می کند و این اصلا به نفع شهروندان نیست. درست است؟!

محدودیت های نقش فرشته نجات در بازی مافیا

هر نقشی در بازی مافیا دارای محدودیتهایی است که باعث جذابتر شدنش می شود. از محدودیتهای فرشته نجات این است که ۱. نمی تواند بیشتر از ۱ بار از ابیلیتی خودش استفاده کند. یعنی در صورتیکه شناخته شود، به عنوان یک شهروند معمولی به بازی ادامه میدهد. ۲. در مرحله فرصت آخر، متاسفانه نمی تواند خودش را نجات دهد. یعنی نمی تواند اسم خودش را بر روی کاغذ بنویسد. ۳. اگر مورد حمله دست کج و جادوگر قرار بگیرد و یا زندانی شود، می تواند فرصت آخر را داشته باشد اما نمی تواند خودش را نجات دهد.

آموزش مافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.