نقش دکتر در بازی مافیا

نقش دکتر در بازی مافیا

نقش دکتر در بازی مافیا نجات جان شهروندان در طول شب و در برابر شات مافیا است. شناخت توانایی ها و همچنین محدودیت اکت شب و روز پزشک می تواند به پیشبرد بهتر بازی کمک چشمگیری کند.

اهمیت نقش دکتر

نقش دکتر یک نقش تقریبا مهم در گروه شهروندان است که این نقش مزیت‌های مختلفی دارد. نقش دکتر به این صورت است که هر شب می‌تواند جان یک نفر را از مرگ یا حمله گروه مافیا نجات دهد. دکتر در طول روز باید تشخیص دهد که چه کسی عضو گروه مافیا و چه کسی عضو گروه شهروندان است و در طول شب، سعی در نجات جان شهروندان کند. همچنین دکتر یا جراح می‌تواند در طول بازی یکبار جان خود را نجات دهد.

دکتر در بازی مافیا با توجه به واکنش و سخن اعضای بازی در طول روز تشخیص می دهد که جان چه کسی در شب ممکن است توسط گروه مافیا به خطر افتد و سعی در نجات دادن آن شخص کند. همچنین دکتر بازی مافیا باید سعی کند در طول بازی زنده بماند و هدف تیر گروه مافیا نشود زیرا این نقش یکی از نقش‌های کلیدی گروه شهروندان است و می‌تواند جان کارگاه و سایر نقش های مهم را در طول بازی حفظ کند.

نکات مهم نقش دکتر در بازی مافیا

اگر نقش پزشک در بازی مافیا را بر عهده داشتید، سعی کنید در مرحله اول خود را تا انتهای بازی زنده نگه دارید و در هدف تیر مافیا قرار نگیرید. سعی کنید نقش خود را محفوظ نگه دارید چون در این صورت هنگام شب توسط گروه مافیا کشته می‌شوید. در مرحله دوم سعی کنید تا سایر اعضای گروه شهروندان را پیدا کنید. یکی از مهم‌ترین نقش هایی که نجات آن می تواند احتمال پیروزی شهر را تا درصد زیادی افزایش دهد نجات جان کارآگاه است. کارآگاه توانایی شناسایی تیم مافیا و استعلام در شب را دارد بنابراین، پزشک بازی با تیزبینی و دقت نظر می تواند روند بازی را به نفع شهر سوق دهد.

محدودیت های نقش دکتر در مافیا

پزشک در بازی مافیا در صورت تشخیص صحیح و پیش بینی اینکه کدامیک از شهروندان در معرض خطر مافیا قرار دارند، می تواند شات گادفادر را خنثی کند و شهروند را نجات دهد. با این حال توانایی او در برابر برخی نقش ها محدود خواهد بود. بطور مثال تیر مرد قوی از گروه مافیا در شب حتی اگر به نگهبان و یا زره پوش برخورد کند و یا اگر دکتر شهروند را سیو کند بهرحال شهروند را خواهد کشت و نجات دکتر هم بی اثر است

دکتر می تواند بی نهایت از شهروندان را نجات دهد. اما هر شب تنها یک نفر را انتخاب می کند همچنین دکتر در بازی مافیا تنها یک شب توانایی نجات خود را خواهد داشت.

آموزش مافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.