نقش نخبه در مافیا

نقش نخبه مافیا

یک نقش تحصیل کرده در شهر به نام نخبه، که پس از مطالعه فراوان و هوش سرشارش این عنوان را کسب کرده است و با مدرک قاب شده وارد بازی می شود، چه کارهایی را برای آگاهی سایدش می تواند انجام دهد؟ قبل از پاسخ به این پرسش و یا شرکت در ایونت مافیا، بیایید نیم نگاهی به روند بازی بیندازیم.

شرکت در ایونت و بازی مافیا

 همانطور که می دانید در این بازی دو ساید در مقابل یکدیگر به نام گروه شهروند یا اکثریت ناآگاه، مافیا یا اقلیت گروه آگاه مواجه هستیم. همانطور که می دانید در این بازی، شهروندان باید بتوانند یکدیگر را شناسایی کرده و اتحاد شهر را ایجاد کنند و این در حالی است که مافیا هایی که از وجود هم سایدی خود آگاه هستند، نمیگذارند بازی به همین راحتی ها هم پیش برود! و با سنگ اندازی و جا زدن خود به عنوان یک شهروند، سناریوی جذابی را ایجاد می کنند.

نقش نخبه در بازی مافیا چیست؟

نقش نخبه در مافیا در ساید شهروندان قرار دارد و فقط یک بار در شب، می تواند نقش فردی را که به آن مشکوک است از راوی یا گاد بپرسد. در این باره محدودیتی در خصوص اشاره به ساید مافیا و یا شهروند ندارد و با اشاره به یک بازیکن، از نقشش توسط گاد آگاه می شود و یا می تواند این پرسش را اعلام کند که دکتر شهر چه کسی است و به پاسخ سوال برسد،  پس در بازی مافیا به دو شیوه می تواند استعلام بگیرد و از تنها فرصت ابیلیتی خود استفاده کند.

قابلیت و محدودیت نقش نخبه چیست؟

قابلیت: شناسایی یک نقش بدون محدودیت

محدودیت: امکان یک بار استعلام گرفتن

تفاوت فاز روز با فاز شب در بازی مافیا چیست؟

در فاز روز، خروج هر یک از بازیکنان با رای گیری انجام می شود و این مرحله تکیه بر حرف ها و قدرت استدلال افراد دارد که معمولا با گیج شدن ساید شهروندان توسط مافیاها همراه است. در فاز شب، افرادی که دارای ابیلیتی هستند، زمانی که بقیه به خواب رفته اند، ابیلیتی خود را اعمال می کنند که نخبه هم در این زمان باید استعلام خود را بگیرد. البته در نظر داشته باشید، نقش هایی که ساده هستند مانند شهروند و یا مافیای ساده، عاری از هرگونه ابیلیتی می باشند و فقط می توانند در اتحاد و رای گیری سایدشان نقش داشته باشند.

جایگاه نقش نخبه چیست؟

باید بدانیم که جایگاه ها نقش ها در بازی مافیا یکی نمی باشد و برای بعضی از بازیکنان نقش های طلایی با ابیلیتی خاص می افتد در حالیکه میزان اثرگذاری بقیه نقش ها به مراتب کمتر است اما این به معنی بی هدف بودن آنها نیست. اگر نقش نخبه در مافیا به شما افتاد، بدانید وظیفه سختی در پیش ندارید و با شناسایی یک بازیکن و یا مافیا، باز هم کمک خود را به شهر رسانده اید. در حقیقت نقش نخبه با دادن سرنخی به شهر، می تواند راحت به یک گوشه تکیه کند و ادامه بازی را دنبال کند! اگر این نقش به شما افتاد، پیشنهاد می کنم استعلام خود را هوشمندانه و به وقتش گرفته و در حالی که مدرک قاب شده تان را به دست دارید، حضور موثر خود را در رای گیری نشان دهید.

آموزش مافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.