شهروند خائن در بازی مافیا

شهروند خائن

شهروند خائن در بازی مافیا در پوشش میشی در لباس گرگ، خود را همرنگ جماعت شهروندان می کند! در ایوینت بازی مافیا، شب ها زمان جولان دادن و حفاظت از قلمرو مافیا ها می باشد که گاهی شلیک یک گلوله، سکوت شب را می شکند. البته ساید مافیا در روز هم بیکار نمی مانند و می خواهند نشان دهند که فقط با چشمان بسته ی شما، ابیلیتی های خود را اجرا نمی کنند بلکه پا را از همین هم فراتر می گذارند و در روز روشن و در نگاه چشم تو چشم با شما،  نفوذی ای را بین ساید شهروندان قرار می دهند که شما از آن خبری ندارید و حتی ممکن است نگاه شهروندی به آن نقش داشته باشید. البته خود نفوذی هم از ماهیت کارفرمایان خود اطلاعی ندارد و طبق دستورات اعمال شده به او، برای کمک به مهره های سیاه باید تلاش کند.

قابلیت شهروند خائن

این نقش در ساید شهروندان قرار دارد اما یک نقش سیاه و فرعی است و همانطور که از نامش پیدا است باید به شهر خیانت کند. ما نقش های سیاه دیگری مانند دزد و ناتاشا را هم داریم که ویژگی ثابت این نقش ها، کمک به مافیا برای پیروزی است. شهروند خائن در شب هیچ عملکردی ندارد و در طول بازی باید تلاش کند مافیا ها را بشناسد و به طور غیر مستقیم برای حمایت از آنها استدلال بیاورد و تلاش کند. پس شهروندان با دو دشمن رو به هستند، یکی مافیا و دیگری عضوی در داخل گروه خودشان، و چه بسا شاید ضربه از خودی، سنگین تر از ضربه ساید مافیا باشد و شهروندان در جایی توسط این خائن گزیده شوند که توقعش را ندارند!

چند نکته درباره شهروند خائن در بازی مافیا:

  1. استعلام این نقش توسط کارآگاه منفی است.
  2. اگر مافیا امکان جذب نیرو داشته باشد، خائن در شب عضو مافیا می شود.
  3. اگر تحقیقی صورت بگیرد، خائن به عنوان چهره شهری معرفی می شود. (این نکته قبل از جذب شدن در گروه مافیا است)
  4. با پیروزی ساید مافیا، شهروند خائن هم برنده می شود.

محدودیت شهروند خائن

  1. عدم عملکردی در شب
  2. عدم شناخت مافیا ( در طول بازی، باید خائن با تکیه بر حس  خود و زبان بدن دیگر بازیکنان و استدلال ها، به شناخت مافیا برسد)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.