نقش افیون در بازی مافیا

نقش افیون در مافیا

مافیا نقش های متعددی دارد و یکی از آنها نقش افیون در بازی مافیا است. شاید به نظر برسد که این نقش ابیلیتی خاصی ندارد و یا نمی تواند نقش خاصی در بازی ایفا کند. اما اگر بدانید که وجود افیون در مافیا می تواند بطور کل روند بازی را تغییر دهد و به شهروندان کمک کند تا در مسیر درستی قرار بگیرند.

نقش افیون در گروه شهروند

افیون درگروه مافیا است. با وجود اینکه ابیلیتی در شب ندارد اما نقشی اثرگذار در بازی مافیا است. بطور کلی، افشای نقش در بازی مافیا ممنوع است. فردی که نقش خود را به سایر بازیکنان حتی با اشاره به نقش و بصورت غیرمستقیم بگویند توسط گرداننده از بازی اخراج می شوند.

افیون در بازی مافیا می تواند نقش خود را برای شهروندان فاش کند. به این صورت که در یک شب از شهروند می خواهد که چشم باز کرده و او را بشناسد. با وجود اینکه با افشای نقش خود از بازی خارج می شود اما به خاطر فداکاری و عمل با ارزش او، گروه مافیا در آن شب بیدار نشده و قادر به هیچ فعالیتی نیستند.

 چگونه از نقش افیون استفاده کنیم؟

ممکن است در بازی مافیا کارت افیون سهم شما شود. شما مانند سایر شهروندان به دنبال ردپای مافیا هستید. استدلالها و فکت ها را می شونید و تارگت های خود را اعلام می کنید. در رأی گیری شرکت کرده و سعی می کنید که مافیا را شناسایی کنید و آنها را از بازی خارج کنید.

اما در مواقعی بخصوص متوجه می شوید شهر در مسیر اشتباهی قرار گرفته و یا شما توانستید ساید شهروندی تشکیل داده و قصد اثبات شهروند بودن خود را دارید تا سایر شهروندانی نیز که به اشتباه در ساید مقابل قرار دارند پی به جریان بازی ببرند می توانید در طول شب از گرداننده درخواست کنید تا سایر شهروندان چشم باز کرده و شما را ببینند.

این وضعیت اثر مثبت و بسیار خوبی در ادامه روند بازی خواهد داشت. علاوه بر اینکه، شبی که شما خود را فدا می کنید مافیا دیگر نمی تواند نقش خود را ایفا کند و نمی تواند شات شب داشته باشد. دکتر لکتر، جوکر، نقش ناتاشا در بازی مافیا و هیچکدام از نقش های مافیا ابیلیتی نخواهند داشت.

روز بعد شما به عنوان افیون از بازی خارج می شوید و با توجه به اینکه مافیا هیچ اقدامی در طول شب نداشته شهروندان می فهمند که نقش شما چه بوده و چرا از بازی خارج می شوید.

توجه داشته باشید که وجود شما می تواند گره بزرگی را از شهر باز کند پس به درستی تصمیم بگیرید که در کدام شب قصد خروج از بازی را دارید. شما می توانید با فدا کردن جان خود، سایر نقش های مهم شهروندی را نجات دهید.

آموزش مافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.