نقش تکاور در مافیا

نقش تکاور در مافیا

یکی از نقش هایی که می تواند خط فکری مافیا را پیدا کند، نقش تکاور در مافیا است. به طور کلی بعضی از نقش ها در ساید شهروندان از قدرت بالایی برخوردار هستند و اگر در بازی بتوانند ردی از مافیا بودن را در بازیکنان پیدا کنند، در نهایت با بهره گیری هوشمندانه از ابیلیتی خود، به راحتی می توانند به ساید شهروندان کمک کنند. باید بدانید که تکاور وظیفه تیر اندازی دارد اما فقط یک شات! اگر این نقش در شب مورد حمله ای از طرف ساید مافیا قرار گرفته باشد و این مسئله را راوی اعلام کند، تکاور در شب می تواند به نوعی تبدیل به تک تیرانداز یا اسنایپر در مافیا شود و شلیک کند.

اگر مافیا را بزند، کار را برای ساید مقابل سخت و خدمتی به شهر کرده است و اگر ماجرا برعکس باشد، مهر تایید به بیرون رفتن خود زده است. گاهی ممکن است تکاور در شب مورد شلیک قرار بگیرد و اگر دکتر او را سیو نکرده باشد، باز هم به بیرون از بازی هدایت می شود. اما تیر مستقیم این نقش می تواند بازیکنانی را از ساید مافیا مانند ناتو و گروگان بیرون کند.

اما زمان استفاده از حق تیر را چه کسی مشخص می کند؟ خود مافیاها! تا زمانی که تکاور مورد حمله قرار نگرفته باشد، نباید از تیر خود استفاده کند و مثل دیگر بازیکنان باید با ذهن شهروندی خود و استدلال روند بازی را رو به جلو ببرد. نقش تکاور در بازی مافیا، باید بتواند متوجه درستی یا نادرستی روند بازی بشود. به عبارتی با در نظر گرفتن اتفاقات شب و اعمال انواع ابلیتی های هر دو ساید، باید بتواند نقش مشکوک به مافیا را پیدا کند و با زدن یک تیر به او، به این نقش پایان دهد.

محدودیت های نقش تکاور در مافیا

نکته مهمی که وجود دارد این است که شناخت شهروندان توسط هم، فقط یک طرف قضیه است که غالبا کم پیش می آید که موفق به این امر بشوند و مسئله ای که بارها شاهدش بودیم، کنترل شهروندان توسط مافیای شهروندنما است.  در این قسمت ما قدرت استدلال و بازی با کلمات را درک می کنیم. شهروندانی که به طور ناخواسته طبق برنامه تعیین شده ساید مافیا بازی می کنند، محکوم به باخت ساید خودشان هستند و همچنین معمولا این نقش ها توسط مافیا به بیرون هدایت نمی شوند زیرا به طور غیرمستقیم در خدمت مافیا هستند. 

  • داشتن حق یک تیر
  • خروج از بازی در صورت شلیک به شهروند
  • عدم انتخاب زمان استفاده از تیر
  • اگر هدف، پدر خوانده باشد، تیر بی اثر خواهد بود.
  • قابلیت های نقش تکاور در مافیا”
  • حق شلیک در شبی که مورد حمله مافیا قرار گرفته است.
  • برخورداری از سایر قابلیت های شهروندی

در نظر داشته باشید که تکاور، حق شلیک یک تیر را دارد که می تواند هم اثرگذار و هم ضربه به خودی باشد. این نقش در صورت بازی درست با همین یک تیر که از طرفی برای او محدودیت به شمار می رود، می تواند خدمت بزرگی به شهر کند.

آموزش مافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.