نقش ساقی در بازی مافیا

نقش ساقی در مافیا

یکی از نقش های جالب شهروندان که در شب ایفای قدرت می کند، نقش ساقی در بازی مافیا است. می دانید که در این بازی پر از استدلال دروغین، باید به دنبال حقایق گشت و همین باعث شکل گیری دو گروه مافیا و شهروندان با ابیلیتی های متفاوت برای کشف حقیقت می شود. هر یک از دو ساید دارای یاران مخصوص به خود هستند که در صورت بازی حرفه ای و هوشمندانه می توانند به عنوان مکمل هم عمل کنند و بازی را زیباتر کنند. برای مثال در ساید شهروندان ما نقش هایی نظیر کاراگاه، دکتر، اسنایپر و… را داریم و در ساید مقابل، مافیا های بازی مانند گاد فادر، ناتاشا، تروریست و… سعی در جلوه دادن خود به عنوان شهروند و تارگت زدن به ساید شهروندان هستند. این بازی نیازمند تمرکز، هوش، دقت و چینش مناسب اتفاقات نسبت به هم هستند تا در نهایت با تشخیص درست، شهروندان شهر خود را حفظ کنند.

ابیلیتی های نقش ساقی در بازی مافیا

ساقی در این بازی دو وظیفه اصلی دارد. باید بتواند گادفادر و ناتاشا را پیدا کند اما این دو مافیا چه کسانی هستند و چه ابیلیتی های برای خنثی کردن تارگت و شناسایی خود دارند؟ بیاید با گادفادر و رییس مافیا کمی آشنا شویم. این رئیس با یک اشاره در شب، قربانی بعدی را تعیین می کند و یکی از نقش های قدرتمند و تاثیر گذار است برای مثال اگر گاد فادر ساقی را بزند و ساقی گاد فادر را مست کند، ساقی کشته نهایی است. در این بازی ما ناتاشا یا روان شناس در مافیا را داریم که در اصل نقشی سیاه حساب می شود اما در هیچ یک از سایدها قرار ندارد زیرا به آنها معرفی نمی شود. این نقش در شب و با اشاره لرد یا همان بازی گردان، توانایی سایلنت کردن یکی از افراد را دارد و این کار نیازمند هوش و دقت می باشد زیرا اگر هدفش نجات شهر است باید بتواند به اعضای مافیا و به یک نفر حق سکوت بدهد و اگر این کار را اشتباه انجام دهد باعث ایجاد چالش جدید برای شهروندان می شود. 

اما در این بین نقش ساقی در بازی مافیا به چه چیزی می پردازد و چگونه بازی را هیجانی تر می کند؟ ساقی در ساید شهروندان قرار دارد و بازیکنان را به اصطلاح مست می کند. در بند قبلی به وظیفه اصلی این نقش اشاره شد و در ادامه اگر ساقی در شب به گادفادر اشاره کند، گاد فادر مست شده و در نتیجه تیر دستوری او خنثی می شود و این ماجرا توسط لرد به همگان در روز اعلام می شود و اما اگر ناتاشا مورد هدف ساقی قرار بگیرد و مست شود، آن کسی که محکوم به سکوت است فقط خودش است. 

نقش ساقی در بازی مافیا در مقابل دو سایدی که وجود دارد، اثرات مختلفی بر نقش ها دارد که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم. 

یکی دیگر از نقش ها در ساید مافیا تروریست است که در صورت حذف با رای گیری در روز،می تواند یکی از بازیکنان را نیز با خود به بیرون ببرد و اگر این نقش توسط ساقی مست شود چه اتفاقی می افتد؟ بله درست است! نقش تروریست دیگر نمی تواند کسی را با خود به بیرون ببرد و خاصیت ترور بودنش را از دست می دهد.

هدف گیری اشتباه و سردرگمی شهروندان

اگر ساقی، دکتر بازی را مست کند این نقش دیگر قادر به سیو کردن نمی باشد.

اگر کاراگاه را مست کند، استعلام این نقش برعکس می شود.

اگر جان سخت را مست کند، نقش شلیک هر شب او از دست می رود و اگر اسنایپر را مست کند، تیر این نقش به خودش می خورد!

نکات مهم در نقش ساقی در بازی مافیا”

این نقش توانایی مست کردن در هر شب یا یک شب در میان را دارد.

در صورت تشخیص غلط و مست کردن شهروندان، به گمراهی و پیچیدگی بازی اضافه می کند.

در دو شب متوالی نمی تواند نام یک شخص را بدهد.

عملکرد نقش ها در فاز شب با ساقی است. بعد اعلام شخص مست شده توسط لرد، سایر نقش ها نیز به بازی خود ادامه می دهند.

آموزش مافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.