نقش محافظ در بازی مافیا

محافظ در مافیا

یکی از مهمترین نقش های شهروندی نقش محافظ در بازی مافیا است. در کنار نقش هایی چون پزشک، شهردار، کارآگاه می تواند برای نجات شهر مؤثر باشد. بازی مافیا، علاوه بر استدلال، استنتاج و فن بیان، به هوش و درایت بسیاری بستگی دارد. در شرایط پیچیده و بخصوص در سناریوی شب مافیا شما باید شهروندان را تشخیص داده و آنها را نجات دهید. هرکدام از نقش های شهروندان باید به بهترین نحو اجرا شوند تا در نهایت پیروز میدان باشند. در این میان محافظ نقش جذاب، بسیار کاربردی و در عین حال پیچیده است. اگر قرعه نام شما محافظ است، بدانید که مسئولیت سنگینی به عهده خواهید داشت. اثربخشی نقش محافظ در بازی مافیا به قابلیت تشخیص و دقت و جسارت او برمی گردد. به این ترتیب محافظ با تشخیص دقیق و صحیح سایر شهروندان از آنها در برابر مافیا محافظت خواهد کرد.

ابیلیتی های نقش محافظ در بازی مافیا

نقش محافظ در سناریو شب مافیا وجود دارد. محافظ در بازی مافیا علاوه بر اینکه در برابر تمامی شات های شب مصون است و گروه مافیا نمی توانند او را از دور بازی خارج کنند، در طول روز نیز دو ابیلیتی مهم خواهد داشت.

نکته اول اینکه محافظ بدون هیچ محدودیتی در طول شب زنده خواهد ماند. این وضعیت کمی شبیه به نقش روئین تن است به این صورت که در صورت دستور شلیک گادفادر به محافظ در بازی مافیا، شهروندان هیچ کشته ای نخواهند داشت. نکته دوم، شرایطی را در نظر بگیرید که روز اول مافیا به همراه شهروندان ناآگاه رأی خروج محافظ را می دهند. در این شرایط، محافظ می تواند با از دست دادن نقش و ابیلیتی خود، به عنوان شهروند ساده در بازی باقی بماند.

حالت بعدی که توانایی نقش محافظ می تواند به او و سایر شهروندان کمک کند زمانی است که یکی از شهروندان توسط تروریست کشته شود. محافظ توانایی بازگرداندن شهروند به بازی را دارد به این شرط که قابلیت خود را از دست بدهد. اگر محافظ این فداکاری را به نفع شهر انجام دهد می تواند شهر را نجات داده و پیروز جنگ با مافیا سازد.

نکات مهم برای نقش محافظ در بازی مافیا

همانطور که اشاره شد، مافیا در هیچ شبی نمی تواند محافظ را با شلیک شب از بازی خارج کند. اما این مسئله استثنائاتی نیز خواهد داشت. اگر ساقی بازی نادانسته باعث مست شدن محافظ شود و در همان شب گادفادر دستور شلیک به محافظ را بدهد. شهروندان محافظ را از دست خواهند داد.

در حالتی نیز ممکن است پس از مست شدن محافظ توسط نقش ساقی در بازی مافیا، اسنایپر به او شلیک کند. در این حالت نیز محافظ آسیب پذیر است و از بازی خارج خواهد شد.

دزد نیز می تواند در روند بازی محافظ اختلال ایجاد کند. اگر دزد نقش محافظ را بردارد و به شخص دیگری بدهد، در طول شب محافظ نقش خود را از دست داده و درصورت شلیک کشته خواهد شد.

آموزش مافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.