نقش کارآگاه در بازی مافیا

نقش کارآگاه در بازی مافیا

نقش کارآگاه در بازی مافیا می تواند بسیار حساس و موثر باشد و همانند نقشهای دیگری که در این بازی وجود دارد جالب توجه است. قبل از پرداختن به آن، شاید بهتر باشد کمی راجع به این بازی یعنی مافیا صحبت کنیم. مافیا یک بازی جمعی است که بسیاری از جوانان این روزها در محافل آن را بازی می کنند. تعداد افراد بازیکن طبق یک اساسی که از قبل چیده شده است، تعیین می شوند که مطالبق با نوع سناریو بازی، متفاوت است.

این بازی، دو سر به نام های شهروند و مافیا دارد که طبیعتا با هم در تضاد هستند و تمام بازی، به تقابل و جنگ بین این دو سر (شهروند و مافیا) می گذرد. شهروندان و تیمش سعی در شناسایی و اوت کردن مافیا و گروه مافیا هم سعی در شات زدن به اعضای شهروندان هستند این قدر ادامه پیدا می کند تا یکی از طرفین پیروز شوند. این بازی، ذهن بازیکن را درگیر می کند و باعث تقویت قدرت حافظه، تفکر خلاق، افزایش جنبه بازی گروهی و پذیرش برد و باخت می شود.

قابلیت های نقش کارآگاه در بازی مافیا

هر یک از نقش های بازی مافیا دارای ابلیتی هستند که به جای خودشان کارساز است و در یکی از جبهه ها فعالیت می کنند. کارآگاه هم مثل تمام آنها ابلیتی هایی دارند که در این بخش به آن می پردازیم. نقش کارآگاه در بازی مافیا و در سناریو بازی کلاسیک پیشرفته، جزء دسته شهروندان است. ابیلیتی اش این است که در طول شب، می تواند از گاد یا گرداننده بازی، در مورد شناسایی تیم مافیا کمک بگیرد. اگر درست حدس زده باشد و آن فرد از اعضای تیم مافیا باشد، گاد به او جواب مثبت می دهد.

پس این شهروند در بین اعضای تیم خود، تنها کسی است که می تواند دراین باره از گرداننده یا گاد سوال بپرسد. در صورتی که بتواند اعضای مافیا را پیدا کند، می توانیم امید داشته باشیم که به تمهیداتی، آنها را از بازی بیرون کند و تیم شهروندی را به سمت پیروزی حرکت دهد. نکته ای که درباره شخصیت کارآگاه وجود دارد، این است که اگر در طول شب شخصیت مستقل (جاسوس) را انتخاب کند، یا فردی که اشتباه است، گاد با حالت دست، به او نشان می دهد که اشتباه می کند.

محدودیت های نقش کارآگاه در بازی مافیا

هر شخصیتی در بازی مافیا دارای قدرت و محدودیتهایی است که به جذاب تر پیش رفتن روند بازی کمک فراوانی می کند. نقش کارآگاه هم از این قاعده مستثنی نیست. از جمله محدودیتهای نقش کارآگاه در بازی مافیا، این است که ۱. او نمی تواند رئیس مافیا را حدس بزند. به این معنی که حتی اگر درست هم حدس بزند، گاد به او می گوید درست نیست. پس این ابیلیتی در مورد نقش رئیس مافیا جوابگو نیست. ۲. اگر در حدسیاتش از بازیکنی نام ببرد که قبلا توسط شارلاتان انتخاب شده باشد، گاد می تواند نقشش را برعکس بگوید زیرا توان شناخت آنها در این نقش وجود ندارد.

خطراتی که نقش کارآگاه را دنبال می کند

خطرات یعنی اتفاقاتی که باعث حذف شخصیت شود. در این نقش خطرات از طرف خودش او را دنبال می کند. به این معنا که اگر خودش طوری بازی کند و نشان دهد که اعضای تیم مافیا او را شناسایی کنند و به او شک کنند، قطع به یقین او را بیرون خواهند کرد. زیرا نقش او بسیار کلیدی و مهم است.

یک نکته دیگر برای نقش کارآگاه در بازی مافیا مهم است و در ایفای نقش به آن توجه شود این است که کارآگاه با توجه به ابیلیتی خاصش توان استعلام نقش های مافیا را خواهد داشت. اما در طول باید مانند سایر شهروندان بازی کند. اینکه کارآگاه با تأکید به شهر یا مافیا بودن یکی از بازیکنان اشاره کند و یا با استفاده از جملاتی هرچند غیرمستقیم کارآگاه بودن خود را فاش کند توسط گرداننده بازی کیک شده و از بازی اخراج می شود. به طور قطع وجود کارآگاه در مافیا یکی از مهمترین نقش ها است و خروج او از بازی به نفع گروه مافیا تمام می شود.

تفاوت بازجو در مافیا و کارآگاه در شهروند

بازجو در تیم مافیا تقریبا نقطه مقابل کارآگاه در تیم شهروند است. تفاوت این دو نقش با هم این است که بازجو از خود فرد به طور مستقیم می پرسد اما کارآگاه از گاد درباره مظنونش به شکل غیرمستقیم پرس و جو می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.