شهردار کیست؟


نقش شهردار در بازی شب مافیا :

اراده کنه رای گیری بی رای گیری.ارشد شهر است و تنها شهروندی است که دکتر را میشناسداو همچنین میتواند یک روز رای گیری را لغو کند به این ترتیب که در مرحله دوم رای گیری به جای نوشتن رای بنویسد شهردار تا رای گیری ملغی شود گرداننده در هنگام شمارش اراء با دیدن کارت شهردار اعلام میکند که رای گیری ملغی شده است.با لغو شدن رای گیری شب شروع میشود و اتفاق خاص دیگری در روز نمیافتد.شهردار با وجود این دو توانایی نقش مهمی در بازی دارداو باید شهروندان را هدایت کرده و از دکتر در مواقع مهم دفاع کند.
نکته:در صورت همزمان بودن از دستور شهردار و قاضی دستور شهردار ارجح است.
نقطه ضعف:زمانی که خودش متهم باشد نمیتواند از قدرتش استفائه کند.

آموزش مافیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *